Se hit alla runtom i Jakobstadsnejden!

Som en del av vårt arbete för social hållbarhet, vill vi nu lyfta och stöda tre inkluderande verksamheter i Jakobstadsregionen, som i sina aktiviteter gynnar de principer som vi själva eftersträvar i vårt företag, dvs. jämställdhet, mångfald och inkludering.

BTB Transformers är ett entreprenörsdrivet bolag som grundades år 2005. Vi har sedan starten skaffat oss en bred erfarenhet och ett internationellt starkt nätverk bestående av hundratals samarbetspartners, med vars hjälp vi kan köpa och leverera transformatorer över hela världen, med ”småstaden” Jakobstad som bas.

Värderingarna har varit en central del av vår företagskultur redan från början. FN:s globala mål för hållbar utveckling visade oss riktningen i arbetet med att ta fram våra etiska spelregler, och de utgör numera grunden för vår internationella verksamhet. Vi vill vara med och bygga en bättre värld, där människans och miljöns välmående är i balans med de ekonomiska aspekterna.

Som en del av vårt arbete för social hållbarhet, vill vi nu lyfta och stöda tre inkluderande verksamheter i Jakobstadsregionen, som i sina aktiviteter gynnar de principer som vi själva eftersträvar i vårt företag, dvs. jämställdhet, mångfald och inkludering.

Dessa principer kan ta sig en mängd olika uttryck. För oss på BTB handlar det bl.a. om att respektera varandra oavsett skillnader, och att vi ser människors olikheter som en rikedom istället för ett hot. Vi inkluderar alla i teamet och tillåter varken mobbning, social utstötning, diskriminering eller andra former av trakasserier. Vi tar ansvar för miljön och vår omgivning och vi ser hela arbetsplatsen som ett gemensamt samarbete.

Har ni verksamhetsformer i er omgivning som också jobbar mot samma mål och som förtjänar att få uppbackning? Aktiviteter eller verksamhetsformer som på ett eller annat sätt präglas av jämställdhet, mångfald och inkludering? Varsågod och sänd in din nominering jämte motivering till info@btbtransformers.com senast 12 februari 2023.  BTB förbehåller sig rätten att, på basen av motiveringarna, utse de tre vinnarna.