Användarvillkor & integritetspolicy

BTB Transformers Ab informerar användarna av vår webbplats www.btbtransformers.se om följande:

Genom att använda denna webbplats godkänner användaren villkoren nedan. Endast användare som godkänner villkoren nedan får använda BTB Transformers Ab:s webbplats.

Tillgång till webbplatsen

BTB Transformers Ab garanterar inte att denna webbplats är fri från fel och är inte ansvarig för några direkta eller indirekta skador eller förluster till följd av användning eller oförmåga att använda denna webbplats, samt den information eller de tjänster som tillhandahålls på BTB Transformers Ab:s webbplats.

BTB Transformers Ab ansvarar inte för skador som kan uppstå på användarens tekniska miljö, inklusive användarens dator, programvara, nätverksutrustning eller något annat system som används för att komma åt eller använda denna webbplats.

Immateriella rättigheter

BTB Transformers Ab äger alla immateriella rättigheter relaterade till sin webbplats www.btbtransformers.se, inklusive men inte begränsat till data, ritningar, diagram, foton och ljudspår, med undantag för klientlogotyper och ritningar, som tillhör respektive klient. Användaren får inte reproducera, representera eller sända ut hela eller delar av BTB Transformers Ab:s webbplatsinnehåll med någon som helst teknik utan BTB Transformers Ab:s skriftliga tillstånd.

BTB Transformers Ab:s varumärken, slogans och logotyper skyddas av registrering. All användning och reproduktion av dessa varumärken, slogans eller logotyper är förbjuden utan specifikt tillstånd från BTB Transformers Ab eller dess representant.

Webbplatsinnehåll

BTB Transformers Ab förbehåller sig rätten att revidera innehållet på sin webbplats samt återkalla åtkomst till den när som helst och utan föregående meddelande. BTB Transformers Ab avstår också från allt ansvar i händelse av förseningar, fel eller utelämnanden av innehållet på sin webbplats, samt i händelse av avbrott eller otillgänglighet av tjänster.

BTB Transformers Ab ansvarar inte för beslut som fattas med hjälp av informationen på sin webbplats eller för användningen av nämnda information. Personer som vill använda en eller flera tjänster och/eller en eller flera produkter som presenteras på BTB Transformers Ab:s webbplats uppmanas att kontakta BTB Transformers Ab för att fråga om de avtalsvillkor och priser som är förknippade med nämnda produkterna och/eller tjänsterna.

Hyperlänkar

BTB Transformers Ab:s webbplats kan innehålla hyperlänkar till webbplatser som ägs eller drivs av tredje part. BTB Transformers Ab har ingen kontroll över innehållet på sådana webbplatser och tar därför inget ansvar för innehållet eller driften av dessa webbplatser.

Förhandsbehörighet krävs för att skapa hyperlänkar till BTB Transformers Ab:s webbplats.

Cookies

Observera att när du använder BTB Transformers Ab:s webbsidor kan cookies automatiskt installeras och lagras tillfälligt på din dator. För att kunna använda våra tjänster korrekt rekommenderar vi dig att ställa in din webbläsare så att den accepterar cookies. Cookies registrerar endast information om surfning på BTB Transformers Ab:s webbplats och identifierar inte användaren. När du använder BTB Transformers Ab:s webbplats bemyndigar du BTB Transformers Ab att använda cookies.

Om du vill blockera cookies rekommenderar vi dig att ändra webbläsarens inställningar i enlighet med detta.

Vår sekretesspolicy samt hur vi samlar in och hanterar personuppgifter

Läs vår reviderade sekretesspolicy på engelska, svenska eller finska: