Vårt ledningssystem är nu certifierat

Bureau Veritas har 15.4.2021 utfärdat ISO 9001:2015 certifikat och 28.3.2022 även ISO 14001:2015 och ISO 45001:2018 för vårt ledningssystem inom följande giltighetsområde:

"FÖRSÄLJNING OCH FÖRMEDLING AV TRANSFORMATORER, REAKTORER OCH ANDRA ELTEKNISKA KOMPONENTER GLOBALT SAMT TILLHÖRANDE KUNDTJÄNSTER OCH KONSULTATION"