Vårt ledningssystem är nu ISO 9001:2015 certifierat

Bureau Veritas har 15.4.2021 utfärdat ISO 9001:2015 certifikat för vårt ledningssystem inom följande giltighetsområde:

"FÖRSÄLJNING OCH FÖRMEDLING AV TRANSFORMATORER, REAKTORER OCH ANDRA ELTEKNISKA KOMPONENTER GLOBALT SAMT TILLHÖRANDE KUNDTJÄNSTER OCH KONSULTATION"