Förnyelse av Koskienergias 3.15 MVA transformator

Förnyandet av Koskieneriga Oy:s 3,15 MVA-transformator vid Åkerfors (Peltokoski) har varit ett nyckeln i hand projekt för BTB. Tack vare ett brett nätverk av partners blev det lyckat, och inte minst tack vare ett nära samarbete med TMC Transformers.