BTB Plaza och BTB Trafo är nu BTB Transformers!

Nytt namn, nytt utseende men samma fantastiska service.

Vår nya webbadress är www.btbtransformers.com och våra nya e-postadresser är i formatet förnamn.efternamn@btbtransformers.com. E-post som skickas till en gammal adress (@btbplaza.com) kommer att vidarebefordras till den nya.

Vi har också nytt kontor! Du hittar oss numera på adressen: Rådhusgatan 11, 68600 Jakobstad, Finland.


Vi ber våra kunder vänligen uppdatera vår kontaktinformation i sina system.
Vår faktureringsinformation ändras ej.

Om du har frågor är det bara att ta kontakt!
Vänliga hälsningar från teamet på BTB